Over ons

Jan Nankman

Opleiding voor vestigingsdiploma Grafische Industrie in Utrecht en later Kunstacademie Grafische Vormgeving te Groningen. Jan heeft op veel verschillende plekken gewoond in binnen-en buitenland, maar Groningen bleef trekken. Hij woont sinds 2016 in Uithuizen. Jan is de initiatiefnemer van Stichting Woongroep Hoogeland.Clara de Jong

Als onderdeel van mijn studie werkte ik meer dan 40 jaar geleden op een biologisch-dynamische boerderij. De composthoop was het hart van het bedrijf voor een gezonde, overvloedige oogst en  bemesting. De keuzes die ik daarna gemaakt heb in mijn leven waren meestal gericht op leven MET de Aarde en niet OP de Aarde, zonder uitbuiting, winstbejag of onverschilligheid, maar met liefde voor al wat leeft. Het initiatief voor Woongroep Hoogeland met haar doelstelling is iets waar ik van harte mijn energie, kennis en kunde aan wil geven.Vacature: mensen die op  basis van vrijwilligheid het bestuur willen versterken.

Klik hier voor informatie... 

Wat verstaan wij onder ecologisch, duurzaam, bio-divers, bewust en actief zorgzaam?


Ecologisch

  Mens en milieuvriendelijk.

  Je bent onderdeel van een groot geheel.

  Alles wat er op aarde groeit, bloeit en             stoeit is met elkaar verbonden.


Duurzaam

  Hergebruik van materialen.

  Waar mogelijk natuurlijke materialen gebruiken.

  Zuinig met energie en gebruik fossiele brandstoffen minimaliseren.

Bio-divers

  Bio betekent leven en divers is variatie, vooral in de moestuin zal dit begrip tot uitdrukking komen.

Bewust

  Ten aanzien van woonruimte betekent dat, dat het woonoppervlak voor een alleenstaande  ongeveer 50 vierkante meter zal zijn, daarmee is niet gezegd dat een gezin met twee kinderen automatisch 200 vierkante meter krijgt. De wooneenheden zullen alleen te huur aangeboden worden. Over het aantal bewoners en de te verdelen vierkante meters worden nog besprekingen gevoerd.  Als de woongroep van start gaat zullen de bewoners zich houden aan en leven naar het brondocument dat zij met elkaar hebben opgesteld.

Actief zorgzaam

  Samen leven, wonen en werken is niet vrijblijvend, het houdt in dat je in openheid en begrip met elkaar om gaat.