Wat is er tot nu toe gebeurd?

20-12-2023

Er is een locatie gevonden: villa Langeheerd aan de Wadwerderweg 8 te Usquert. De eigenaar heeft ons tot 1 januari 2025 de tijd gegeven genoeg geld bij elkaar te brengen om het pand te kopen.

Het pand is al uitgebreid bezichtigd in bijzijn van Stichting Zo Willen Wij Wonen. Deze stichting is onderdeel van Nationaal Programma Groningen en het is een ontmoetingsplatform voor andere wooninitiatieven in de provincie Groningen; uitwisseling van kennis en ervaring is een belangrijke ondersteuning bij het tot stand brengen van onze woongroep.

In een bijeenkomst met Usquerders werd Woongroep Hoogeland vriendelijk ontvangen en het plan kreeg voldoende steun van de dorpsbewoners om te besluiten er mee door te gaan.

Er zijn twee besprekingen geweest met Gemeente Het Hogeland ( Ruimtelijke Ordening; Wonen en Leefbaarheid). De volgende bijeenkomst staat in de agenda op 14 februari 2023.

De eerste publicatie over de woongroep is verschenen in D.E.V.O. (Deur En Veur Oskerders). vanaf nu zal het dorp via deze dorpskrant op de hoogte kunnen blijven van de ontwikkelingen. 

Op 5 oktober 2023 heeft Woongroep Hoogeland een presentatie gehouden op de fondsenvond van de gemeente. Daar hebben we het contact gelegd met Katalys,  een instantie met veel ervaring in het onderhandelen met gemeenten.

De aanvraag voor een zakelijke bankrekening is in behandeling bij de Triodos-bank.